Bio

Mariusz Libel (ur.1978) od wielu lat działa na polu sztuki w przestrzeni publicznej. W latach 1998-2011 wraz z Krzysztofem Sidorkiem tworzył  grupę artystyczną Twożywo. Wspólnie wzięli udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 2011 roku realizuje projekty indywidualne, takie jak murale, ilustracje, szablony, projekty internetowe, wydawnicze, plakaty. Reprezentuje urban art i dizajn zaangażowany łączący refleksję filozoficzną i krytyczny namysł nad współczesną rzeczywistością społeczną. Realizuje projekty z pogranicza poezji konceptualnej i grafiki: grafikę użytkową, murale i akcje społeczno-artystyczne w przestrzeni miejskiej i wirtualnej. Jest laureatem Paszportu „Polityki” (2006) w kategorii sztuki wizualne za ” sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za śmiałe wkraczanie ze swymi pracami tam, gdzie sztuka dotychczas nie docierała” oraz kilkukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska”.

*

Mariusz Libel (born 1978) works on a field of art in public space. In the years 1996 – 2011 he was part of the artistic street art group Twożywo [twozywo.art.pl] . Since 2011, he has been pursuing solo projects such as murals, illustrations, exhibitions, netart projects, art books and posters. His works represents urban art and dasein (semantical design) combining philosophic reflection and critical thinking about contemporary social reality. He realizes projects from the borderline of conceptual poetry and graphics: utility graphics or socio-artistic actions in material and virtual space.

*