Elementy

Wprowadzenie do życia w kulturze. Elementy.

„Elementy” to drugi z cyklu animowanych audycji „Wprowadzenie do życia w kulturze”, realizowanych przez 
Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Audycje w przystępny sposób omawiają wiodące gałęzie kultury 
i sztuki (muzyka, sztuki wizualne, literatur, teatr). Cykl adresowany jest przede wszystkim do młodzieży oraz 
osób dorosłych. Do każdej audycji powstał scenariusz warsztatów, który podpowiada w jaki sposób można 
wykorzystać konkretny odcinek cyklu.

Koncepcja, scenariusz: Mariusz Libel
Muzyka: Jakub Orłowski
Grafika: Marta Ignerska
Animacja: Mateusz Simon
Współpraca: Karolina Vyšata

Animacja dostępna jest na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 (znanej również jako CC-BY-NC-ND). Treść licencji dostępna jest pod adresem 
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.