Ruchome znaczenia

2020

W ramach projektu Narodowego Archiwum Cyfrowego „1920/2020. Archiwum Ożywione”

Warszawa, Bulwary wiślane, okolice mostu średnicowego